قطعات

قطعات ارائه شده

بخش قطعات ما قطعات عادی فرسوده شده پمپهای اصلی سپنداب را ظرف 48 ساعت ارائه می نماید.

قطعات عمده ی پمپهای سپنداب مثل پروانه، محفظه ی عایق، جداره فشار، محور و آب بند مکانیکی نیز ظرف حدود شش هفته ارائه می گردد.

تیم ما همچنین می تواند ظرف مدت معقولی از طریق مهندسی معکوس قطعات پمپهای قدیمی ساخت سایر تولیدکنندگان را عرض نماید.

 

 

قطعات یدکی توصیه شده

قطعات یدکی زیر برای کارکرد 2 ساله توصیه می شود. در صورت بروز خسارت یا خرابی، دسترسی سریع به این قطعات می تواند به طور عمده هزینه های زمان توقف کار را کاهش دهد.

استفاده از قطعات اصلی سپنداب از مزایای ذیل برخوردار است:

      - جلوگیری از خطر ابطال ضمانت

      - تضمین حداکثر بازدهی عملیاتی

      - حفظ برآوردهای اجرایی تولیدکننده

      - تضمین انطباق پذیری

      - پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش در دسترس

      - کاهش زمان تحویل

 

قطعات یدکی برای پمپهای افقی یک طبقه

 

ردیف

نام قطعه

1

پروانه

2

محور پمپ همراه آچار و مهره

3

حلقه خوردگی پروانه

4

حلقه خوردگی بدنه

5

بوش

6

بسته تعمیر آببند مکانیکی

7

حلقه های packing

8

بوشهای محور

9

بوش گلوگاه محفظه ی عایق

10

یاتاقان محوری

11

یاتاقان رادیال

12

واشر، ورقه تنظیم تراز و حلقه

 


 

قطعات یدکی پمپ های عمودی چند طبقه

 

ردیف

نام قطعه

1

پروانه ها

2

محور پمپ با آچار و طوقه

3

حلقه فرسایش پروانه

4

حلقه های فرسایش کاسه

5

حلقه فرسایش مادگی مکش

6

بلبرینگ

7

یاتاقان مادگی مکش

8

نگهدارنده ی محور

9

حلقه ی نگهدارنده یا بسته ی عایق مکانیکی

10

بوش گلوگاه یا بوش محفظه ی نگهدارنده

11

گیره

12

یاتاقان گیره

13

یاتاقان فشار

14

واشر، ورقه تنظیم تراز و حلقه ها